SCHIMMIG GENT


Waar Schelde en Leie
mekaar innig kussen
en zuid en noord
in vriendschap samenvloeit

tot stad waar zon soms Spaans verraadt
en grijs en mist en kille regen

bijwijlen alles triest en somber kleurt.


Mijn stad met twee gezichten,
noordenwind en zuiders warm

vol koele mensen,
en toch warm volk.
Stad waar 't feest van dagenlang
plotsklaps afsluit
als de zware houten poort
van het eeuwenoude Gravensteen,
op een donkere 'mysterieuze avond