Strijd tegen Vlaamse heuvels

2000 Formaat 125 x 90 cm

Eigenaar: Van der Haegen, Nieuwerkerken BE