De Koppenberg kromt zijn hoge ruwe rug

2000 Formaat 175 x 125 cm

Eigenaar: J. Yager, Brousses FR