Mijmeringen na de aankomst

2000 Formaat 120 x 100 cm