Titel: Dorpsgek, die al 12 jaar op dezelfde plek zit

1979 - Formaat 100 x 80 cm

Eigenaar: W. Vermassen Merelbeke BE