Tentoonstelling

KUNST rond KOERS 3

Exhibition

the ART of CYCLING 3

ERWIN DE BIE

Cultuurcentrum De Abdij

HET KOETSHUIS

Geraardsbergen - België

30 maart tot met 15 april 2019

 


Cultural Centre De Abdij

HET KOETSHUIS

Geraardsbergen - Belgium

march 30 - april 15 2019

 

 

Volg de 'making of ...       wordt vervolgd' vanaf nu tot 1 maart 2019

Follow the 'makinf of ... to be continued' from today till march 1 2019

 

     PREHISTORIE / PREHISTORY

Een foto uit 1954:  drie jaar oud.  Zittend op een driewieler. Is het niet meteen duidelijk of het jongetje ooit wielrenner of wielerfan zal worden.  Wel draagt het reeds een Van Gogh strohoed tegen de felle zon. Een voorteken van een ontluikend kunstenaarsbestaan?
A photograph from 1954: at the age of tree. Sitting on a tricycle it is not immediatly clear if the little boy ever will be a cyclist or a cyclist fan. However, he wears a Van Gogh straw-hat against the sun. Perhaps a sighn of his budding artistry?

  Een zes jaar oudere buurjongen uit een doordeweeks maar creatief gezin waar getekend en gemusiceerd werd was op mijn vier jaar de trigger om dat voorbeeld te volgen. Van toen af waren potlood, verf en penseel niet meer uit mijn handen.
                        -----------------------------------------------------------------------------------------------
Six years older neighbor Etienne (i always called him Utein) from an ordinary but creative family where they made music and drawings was, at my age of five, the trigger to follow that example. From that moment on pencil, paint and paint brush became part of my life.  Zeven jaar oud begon ik de Tour de France karikaturen van Marc Sleen in de krant Het Volk  na te tekenen.  Het waren vooreerst de de grote en scherpe neuzen,  de lange kinnen en extreme  gelaatstrekken die mij fascineerden. Ook de coureurs vretende bergen en  de door de zon wegsmeltende renners. Marc Sleen was dan ook de expressionist onder de Belgische stripauteurs. Zo werd door zijn werk mijn interesse in het wielrennen zelf ook aangewakkerd.
                         ---------------------------------------------------------------------------
By the age of seven  i started copying Marc Sleen's Tour de France caricatures from the newspaper Het Volk (The People). In the first  place i was fashinated by the big and  sharp noses,  the long chins and the extreme expressions. Also by the cyclists devoured mountains and the by sun melted racers. Without doubt Marc Sleen was the expressionist among the Belgian cartoonists. Influenced by his work my interest in cycle racing was fuelled.

     

  Het album 'Het Rondecircus' van Marc Sleen en drie kindertekeningen uit 1960, gemaakt op  negenjarige leeftijd:  Fred 'Don Fredo' Hamerlinck,  Jef 'poeske' Scherens en Rik Van Looy, met handtekening de 'keizer' zelf.
------------------------------------------------------------------------------------
The strip comic 'Tour Circus' by Marc Sleen and tree children's drawings from 1960, made at the age of nine:  Fred 'Don Fredo' Hamerlinck,  Jef 'poeske' Scherens and Rik Van Looy, signed by 'the emperor' himself.
 

 

 
  Mijn vader en grootvader aan moederskant vertelden mij heroïsche verhalen over de renners van hun tijd: Buysse, Van Hauwaert, Van Lerberghe, Jef 'poeske' Scherens, Fausto Coppi, Briek Schotte en vele anderen. In mijn dorp had oud renner Fred 'Don Fredo' Hamerlinck een café. Als kind keek ik vol bewondering op naar die pezige, oude
man die nog dagelijks met zijn fiets zijn kilometers ging malen.  Dat alles maakte van mij de wielerfan die ik geworden ben. Als daar mijn bewondering voor de schilders Rembrandt, El Greco, Permeke, Van de Woestyne en Nicolas De Staël wordt aan toegevoegd krijgt men iets als 'Kunst rond Koers.'
---------------------------------------------------------------------------------------------------
My father and maternal grandfather told me heroic storys about the cycling heroes of their time: Buysse, Van Hauwaert, Van Lerberghe, Jef 'poeske' Scherens, Fausto Coppi, Briek Schotte and many more. Old racer Fred 'Don Fredo' Hamerlinck had a pub in my village. As a young boy i looked up to this senewy, old man daily riding his bicycle. All this made me the cycling fan that i have become. And mixed with my admiration for painters like Rembrandt, El Greco, Permeke, Van de Woestyne and Nicolas De Staël there is something such as 'the Art of Cycling.'
 


  Ik groeide op met de wielergoden van mijn tijd:  de grote Rik Van Steenbergen koerste nog zijn laatste jaren. Maar de opvolging kwam eraan, Rik Van Looy, Noël Foré, Bahamontes, Poulidor, Godefroot, Simpson, Anquetil, Sercu, De Vlaeminck,  Altig en de boven alles uittorende  Eddy Merckx.  Ik bewonderde 'keizer' Van Looy uitermate maar was een even grote fan van zijn belager en underdog Benoni Beheyt. Dat werd me wel eens ten kwade verweten, maar zo zat ik in mekaar. Ik bevond mij toen ook niet in het zo typische Beatles of Rolling Stones kamp. Ik was muziekliefhebber en hield van beiden, met een kleine voorkeur voor de eersten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I grew up with de cycling heroes of my time:  the great Rik Van Steenbergen in the last years of his career, his successor Rik Van Looy, Noël Foré,Bahamontes, Poulidor, Godefroot, Simpson, Anquetil, Sercu, De Vlaminck, Altig and the greatest of all Eddy Merckx.  I admired 'emperor' Van Looy but my respect for his young opponent and underdog Benoni Beheyt was equal. Some reproached me for it, but that's who i am. Comparable i did not find myself in the so typical Beatles or Rolling Stones corner. I was a music lover and i liked them both, with a small preference for the first.

 

   

Vader
 (1911-1983)

 

Grootvader
 (1895-1964)

 

Oud renner Fred Hamerlinck

Father (1911-1983)

 

Grandfather
 (1895-1964)

 

Old racer Fred Hamerlinck (1905-1993)

   

 

         

Gesigneerde foto's uit mijn verzameling toen ik veertien-vijftien jaar was: Eddy Merckx,
Benoni Beheyt, Noël Foré, Tom Simpson, Rik Van Looy en Patrick Sercu.


Autographed photos from my collection when i was fourteen years old:  Eddy Merckx, Benoni
Beheyt, Noël Foré, Tom Simpson, Rik Van Looy and Patrick Sercu.

Twee boeken die mij aan het dromen zetten:  Rik Van Steenbergen en Rik Van Looy door Fred De Bruyne (1964)

Two books that made me dream:  Rik Van Steenbergen en Rik Van Looy by Fred De Bruyne (1964)En welke jonge wielerfan uit de periode 1958-1975 speelde niet met 'coureurkes'?

And which young cycle fan from the period 1958 - 1975 did not play with 'coureurkes' (toy cycle racers)?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

EEN STAP TERUG...  /  ONE STEP BACK...

 

     1999
  
          KUNST rond KOERS  / The ART of CYCLING 
 

 

In 1994 hadden we een huis op  de Hoogberg gekocht in Zulzeke-Kluisbergen. Onder andere de Ronde van Vlaanderen en  Kuurne-Brussel-Kuurne raasden er  voorbij.  Daardoor aangezet  en verder geïnspireerd door  de  prachtige Vlaamse Ardennen landschappen (waaronder ook de mythische koerslocaties) vatte ik  het idee op om  daarrond mijn tweede  thematentoonstelling op te bouwen.  Na jaren van  strip en karikatuurprojecten en  strips en  functionele grafiekopdrachten  had ik  in 1996 in Gent met mijn thematentoonstelling 'What's Behind that Curtain' mijn come back als  kunstschilder  bevestigd.
Het concept 'thematentoonstelling' beviel mij prima. Eind 1997 begon ik aan het eerste wielerwerk te schilderen voor de thema expo 'Kunst rond Koers.'

-----------------------------------------------

In 1994 we bought a house on the Hoogbergstraat (High Mountain street) in Kluisbergen,  situated on the 'Tour of Flanders'  and  'Kuurne-Brussels-Kuurne' parcours.  Encouraged by this  and  inspired by the beautifull  landscapes of the Flemish Ardennes (with the mythical cycling locations) i got the idea to create my second exhibition around cycle racing.
After many years of cartoon, caricature and funtional graphic orders i made my come back as a painter in 1996 in Ghent, with the exhibition 'What's behind that Curtain?'  This concept pleased me so much  that i started painting  'The Art of Cycling' in 1997.

 

     

 

 
     

 

 
 

HET IS ALSOF IN ZIJN  SCHILDERIJEN HET VLAAMSE  WIELERGEBEUREN IS VASTGEGREPEN. SOMS ZO HEMELTERGEND DAT HET PIJN DOET.  ZIJN WERKEN RUIKEN ALS HET WARE NAAR ZWEET EN MASSAGEOLIE. IN ZIJN RENNERSPORTRETTEN LIGT HET VLAAMSE VERLEDEN GEËTST.
Bert Wagendorp
Journalist De Volkskrant  /  Auteur wielerboeken

IN HIS PAINTINGS HE RECORDS THE FLEMISH HISTORY. SOMETIMES SO VIVIDLY THAT IT HURTS. THE SMELL OF SWEAT AND MASSAGE OIL HANGS AROUND HIS PAINTINGS. IN HIS PORTRETS OF RACERS WE CAN FEEL THE SOUL OF FLANDERS PAST.
Bert Wagendorp
Journalist De Volkskrant / Athor Cycling Books

HET IS ALSOF SCHILDER ERWIN DE BIE MEEFIETST MET HET PELOTON, HET PENSEEL TUSSEN DE TANDEN EN DE DRINKBUS MET OLIEVERF GEVULD.
Willie Verhegghe
Dichter en wielerpoeet

IT'S LIKE THE PAINTER IS PART OF THE CYCLING PELOTON, THE PAINT BRUSH BETWEEN THE TEETH AND THE BIDON FILLED WITH PAINT.
Willie Verhegghe
Writer and Cycling Poet

 

 

 Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
SOMS WORDEN ER IN TOUR - ETAPPEPLAATSEN EXPOSITIES INGERICHT. THEMA: COUREURS. DAN HEB JE OOK NOG DIE GROTE EDDY MERCKX- DOEKEN VAN CLAUDE LE BOEL, 1987 IN BRUSSEL. ETALAGEMATERIAAL. DE WIELERSPORT IS  EEN INSPIRATIE VOOR  PROZA, DICHTKUNST EN FOTOGRAFIE, MAAR ZELDEN IN  DE BEELDENDE KUNST.  ERWIN DE BIE TOONT DAT WIELERSPORT 'AN ART' IS, EN OMGEKEERD.
Peter Ouwerkerk
Journalist/Chef Kunst en Cultuur
Rotterdams Dagblad , Het Vrije Volk, GPD
Auteur wielerboeken / Versloeg 30 Tour de Frances

SOMETIMES IN 'TOUR DE FRANCE' STAGE LOCATIONS THERE ARE EXHIBITIONS ABOUT CYCLING. THERE WAS THAT BIG EDDY MERCKX PAINTING BY CLAUDE LE BOUL IN BRUSSELS 1987:  JUST WINDOW GRAPHICS.  MANY TIMES CYCLE RACING  INSPIRED PROSE,  POETRY AND  PHOTOGRAPHY,  BUT RARELY IN  VISUAL ARTS. ERWIN DE BIE SHOWES US CYCLE RACING IS 'AN ART' AND VICE  VERSA.
Peter Ouwerkerk
Journalist Vrije Volk and GPD / Journalist and Chef Art Rotterdams Dagblad
Author Cycling Books
 

 

 
    Met mijn vrouw, Rita, op het atelier 1999   Willie Verhegghe, Rita, eregast Rik Van Steenbergen,
EDB en inleidster actrice Truus Druyts
    Together with my wife, Rita, in the studio in 1999   Willie Verhegghe, Rita, guest of honor Rik Van Steenbergen,
EDB and speaker actress Truus Druyts
   

Actrice / Actress Truus Druyts

      Met ex-renner Eddy Planckaert in het tv
programma 'Man Bijt Hond'
        With ex-cyclist Eddy Planckaert in the tv
program 'Man Bijt Hond'
 

2001

KUNST rond KOERS II

The ART of CYCLING II

 

Terwijl 'Kunst rond Koers' werd geëxposeerd was ik al halfweg met het werk aan 26 werken voor de tentoonstelling 'Painted BeatlesSongs' die in 2000 in Gent zou tentoongesteld worden.  Een tweede reeks van 'Kunst rond Koers' zou de tentoonstelling voor 2001 worden. Dat was een erg  drukke, creatieve en  productieve periode waar meer dan  honderd  werken  werden vervaardigd.  Misschien wel een  iets te hectische periode.

--------------------------------------------------------------

While ' The Art of Cycling' was exhibited, half of the work was already done on 'Painted BeatlesSongs' which would be exhibited in Ghent in 2000. A second serie  'The Art of Cycling'  was planned for 2001.  It was a very busy,  creative and  productive  period producing more  than one hundred paintings. Perhaps a much too hectic period.

   

Monumentaal live geschilderd  kunstwerk tijdens een Ronde van  Vlaanderen doortocht in Geraardsbergen

------------

Monumental live painted painting during a Tour of Flanders passage in Geraardsbergen  

     
                   

UIT ZIJN WERK SPREEKT KRACHT. MEN ZIET DE ONVERZETTELIJKHEID VAN DE FLANDRIEN, MEN HOORT HET GEWOEL, HET GEKRAAK VAN KETTINGEN.  JE VOELT JE IN VOLLE KOERS. WIELER-MEESTERWERKEN!
Jeroen Wielaert Medewerker-presentator VPRO, Veronica,Radio 1 / Journalist De Volkskrant Initiatiefnemer Grand Depart Tour de France in Utrecht

 

HIS WORK  IS VERY  POWERFULL.  WE CAN NOTICE THE  FLANDRIEN'S
TOUGHNESS, WE CAN HEAR THE BUSTLE OF THE CROWD, THE CRACKING   
BICYCLE CHAINS. IT'S LIKE WE ARE IN THE MIDDLE OF THE RACE. CYCLING MASTERPIECES!
Jeroen Wielaert Cooperator-presenter VPRO, Veronica, Radio 1 / Jounalist De Volkskrant/ Initiator Grand depart Tour de France Utrecht NL

 

       

DE BIE SCHILDERT MET VEEL BRAVOURE EN STIJL FIGUREN EN TAFERELEN UIT WAT KAREL VAN WIJNENDAELE OOIT PLASTISCH OMSCHREEF ALS 'HET RIJKE VLAAMSE WIELERLEVEN.' HIJ ZORGT IN ZIJN WERK OOK TELKENS VOOR ANDERE DIMENSIES.
Willie Verhegghe Dichter en Wieler poeet

 

DE BIE PAINTS WITH STYLE AND PANACHE  CHARACTERS AND  SCENES WHICH
CYCLING LEGEND KAREL VAN WIJNENDAELE EVER DESCRIBED AS  'THE FULL
FLEMISH CYCLING LIFE'.  IN HIS WORK HE CONFRONTS US AGAIN AND AGAIN
WITH OTHER DIMENSIONS.

Willie Verhegghe Writer and Cycling Poet

 

 

       

IK VIND HEM DE GEESTIGE SCHILDER MET DE SCHONE ZIEL VAN EEN KOEREUR.
Willem Vermandere Volkszanger-Muzikant / Kunstenaar / Auteur

 

IN MY OPINION HE IS THE WITTY PAINTER WITH THE PURE SOUL OF A CYCLE RACER.
Willem Vermandere Folk Singer/ Fine Artist / Author

 

 

       

HIJ IS 'DE WIELERKUNSTENAAR PAR EXELLANCE', EN IS ZOWEL TIJDENS DE TOUR DE FRANCE, IN DE VIP VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN ALS OP HET WERELDKAMPIOENSCHAP PRESENT MET ZIJN KUNST.
Patrick Cornillie Ex-journalist Cyclo Sprint / Auteur

 

HE IS 'THE CYCLING PAINTER PAR EXELLANCE',  AND WITH HIS EXHIBITION
PRESENT DURING THE TOUR DE FRANCE (Plouay),  IN THE VIP PLACE OF THE
TOUR OF FLANDERS (Meerbeke)  AND EVEN ON  THE WORLD CHAMPIONSHIP
(Zolder.)
Patrick Cornillie Ex-journalist Cyclo Sprint / Author

 

 

 

De tentoonstelling werd verder geëxposeerd:
The exhibition was further exhibited:

 

 • Bibliotheek Harelbeke 1999

 • Vip Tent Ronde van Vlaanderen Meerbeke, l999

 • Cultureel Centrum Plomblom Ninove 2001

 • Stadhuis Sluis Nederland 2002

 • Stadhuis en Passerelle Terneuzen Nederland 2002

 • Véloparc Musée Plouay Frankrijk 2002

 • Cultureel Centrum Muze Zolder 2002

 • Electrabel Antwerpen 2003

 • Stadhuis Oudenaarde 2003

 • Stadhuis Tours Frankrijk 2006

 • Kliniek Campus St. Jozef Gentbrugge 2011

 • Museum van Valkenburg Nederland 2012

 • Oud Postgebouw Utrecht Nederland (deelname collectieve tentoonstelling TGV Grand Depart Tour de France) 2015

 

Met mijn vrouw en Sabine De Vos  
 
Met ex-tourwinnaar Joop Zoetemelk  
   
 

 Monumentaal live geschilderd
 kunstwerk tijdens een Ronde van Vlaanderen   doortocht in Geraardsbergen

Monumental live painted painting work during a Tour of Flanders passage in Geraardsbergen

 

 

 

2019

KUNST rond KOERS III

The ART of CYCLING III


  Na het tweede deel van 'Kunst rond Koers' in 2001 was de
planning dat het sluitstuk van mijn wielertriptiek binnen de drie jaar klaar zou zijn om aan het  publiek voor te stellen.
Echter na meer dan zeventig schilderijen over dat item was het tijd voor iets anders. Ik ging mij toeleggen op andere thema's: havenzichten, kerkhoven, mijn helden en mijn invloeden, psychologisch geïnspireerde werken en mijn vroegste kinderherinneringen en angsten. Pas na vijftien jaar,  in de loop van 2016,  kwam de wielerinspiratie terug en begon ik er sporadisch aan te werken, met het oog op de voorstelling van deel 3 in 2019.
                         ----------------------------------------------------------------

After finishing  'The Art of Cycling part 2'  in 2001  the plan  was to  present the final  part of the trilogy  within three years. However, after painting more than seventy works about this item i felt that it was time for something else:  harbor views, cemetarys, my heroes en inflouences,  psychological themes en  my earliest  childhood 
memories and fears.  It took fifteen years, somewhere in 2016, that cycling inspired me once again, so i started planning  for 'The Art of  Cycling 3' exhibition in 2019.

 

Mountain  /  2015

Een detail uit 'De Klimmer'
werd het expo logo

A detail of 'The Climber' became
the exhibition's logo

 

 

 

 

  Het schilderij  'De Klimmer'  heeft een voorgeschiedenis.  In 2015  maakte ik 'Mountain' waarmee ik trachtte de sfeer en het gevoel weer te geven als men in het hooggebergte met een kolossale bergtop wordt geconfronteerd. De overweldigende grootsheid, het alleen zijn met de natuurkrachten, de ijle lucht,  het meditatieve relativeren.  Jarenlang ging ik met zware rugzak, ijspikkel en stijgijzers, gedurende dagen of  wekenlange klimtochten in de Pyreneeën en de Alpen de confrontatie aan met de hooggebergtewereld.  Maar het schilderij  voldeed niet. Het gaf niet precies  weer  wat ik wou tonen.  Begin 2016 bracht ik er een blauwe, ijsachtige verflaag overheen. Dat opende perspectieven.  En het toevoegen van een doorzichtig, wit rennersfiguur gaf het werk  zijn definitieve vorm en uitstraling. De grootsheid en ijlheid der bergen, het menselijke strijden maar ook het fragiele van het personage, het  opgaan in het onmetelijke.  Als een geest op een racefiets. Ikzelf  beperk mijn klimtochten met de fiets tot de  kuitenbijters in de Vlaamse Ardennen en Pays de Colinnes. Dat is genoeg voor de oude schilder die ik ben.

--------------------------------------------------

The painting 'The Climber'  has a past history. In 2015 i made 'Mountain' in which i  tried  to express the atmosphere and feelings when being confronted with a  colossal mountain top.  The overwhelming grandeur, being alone in  that spectacular world,  the thin air  and  medatively putting everything in perspective. Over several  years, equipped with heavy backpack, ice pick and crampons, i made week long climbing tours in the Pyrenees and  the Alps confronting the  majestic of nature.  But  the painting did not show to my satisfaction what i meant to express.  A year later i applied  the painting with a  blue-ice-colored coat of paint,  which suddenly opened new perspectives. By adding a transparant, white cyclist on the painting i gave the work  his final content and  right image.
The greatness, the thin air, the human struggle and the blend with that greatness. As a ghost on a racing  bike. Personally i limit myself  to the  slopes of the  Flemish Ardennes and  Pays de Colinnes,  which is more than enough for an old painter as i am.

 

 

Vlaamse Calvarie / Flemish Calvary

Concentratie / Concentration


 
  Twee Renners' onafgewerkt
'Two Racers' unfinished
Twee Renners' afgewerkt
'Two Racers' finished
  Sanne Cant  
Trainende Cant':  Sanne Cant,  de wereldkampioene veldrijden.  Het meisje uit de Kempen, het kwajongetje.  Trainend op de rollen, in diepe gedachten verzonken. Waar denkt zo'n meid dan aan?  Warme, ietwat vale kleuren...en wat kant aan de linker zijde, zo typisch Cant. En voor  diegenen die geen Vlaams spreken:
"kant" is en blijft vrouwelijk.

'Training Cant':  Sanne Cant, world champion cyclocross. The girl from the Kempen, the little rascal.  Training on rollers, deep in tought.
What is such a girl thinking about?  Warm, rather pale colours...and a bit of lacework (Kant in Flemish)on the left, to emphasize her womanhood.

     
Ik ben niet in de wieg gelegd om makkelijke kunst te maken. Ik wil ontroeren. Zelfs als het een landschap of wielerkunst betreft wil ik de toeschouwer confronteren en raken. 
(EDB 2004)

I wasn't cut out to make easy art. I try to confront my viewers, even in a landscape or a cyclig scene. I try to affect them.
(EDB 2004)

'

 

   

 

 

 


DE LAATSTE JAREN STAAN HEEL WAT WIELERSCHILDERS OP DIE BLIJKBAAR VERBORGEN ZATEN IN HET PELOTON DER ANONIEME ARTIESTEN, TERWIJL SCHILDER ERWIN DE BIE AL DE TOP NADERDE.  SCHILDEREN EN WIELRENNEN ZIJN NET ALS  SCHRIJVEN  EN  WIELRENNEN DE PERFECTE MATCH ALS HET AFZIEN EN EPISCHE VERHAALVERTELLING BETREFT.  MET EEN SOORT BEWONDERING VAN EEN KLEINE JONGEN VOOR ZIJN HELDEN, KENT HIJ DEZE SPORT, EN HET BIJNA RELIGIEUZE ASPECT DAT ZE IN VLAANDEREN TEWEEG BRENGT, ALS GEEN ANDER. ZO WERD HIJ DE VLAAMSE MEESTER VAN DE WIELERKUNST.
Jérome Yager
Journalist L'Indépendant  Montolieu Fr / Auteur / Fotograaf
IN RECENT YEARS MANY CYCLING PAINTERS APPAER ON THE SCENE WHITCH WERE  HIDING IN THE BUNCH (THE PELOTON?) OF ANONYMOUS ARTISTS, WHILE PAINTER DE BIE WAS ALREADY APPROACHING THE SUMMIT.  PAINTING AND CYCLING, JUST LIKI WRITING AND CYCLING ARE A PERFECT MATCH AS IT IMPLIES SUFFERING, PAIN AND EPIC TALE TELLING.  WITH A KIND OF 'LITTLE BOY ADMIRATION'  FOR THE CYCLE HEROES,  LIKE NO OTHER HE KNOWS THAT SPORT AND THE RELIGUOUS ASPECTS OF IT VERY WELL.  SO HE BECAME THE FLEMISH MASTER IN THE ART OF CYCLE RACING.
Jérome Yager
Journalist L'Indépendant Montolieu FR / Author / Photographer
 

Painters Colume

 

 
 

RIK OP DE BUIS 

Het moet tijdens de Ronde van Vlaanderen of de Omloop Het Volk geweest zijn.

Tussen 1957 en 1960 ontmoette ik als klein ventje toevallig de grote Rik Van Steenbergen.

Met mijn ouders woonde ik langs de “steenweg” die Wondelgem met Evergem verbond. Ons huis was het middelste van een rij vooroorlogse woningen met een typisch voortuintje, afgezet en versierd met een ijzeren reling die we “De Buis” noemden.

In die tijd was het nog de gewoonte dat mensen op mooie zomeravonden buiten aan de deur een gezamenlijk praatje maakten terwijl ze genoten van de ondergaande zon. Daarbij fungeerde “De Buis” meestal als zitje voor de vaders en hun zoontjes. Soms zaten we daar net als kippen op hun stok, met wel acht naast elkaar. En de vaders maar praten over de sport, en wij kleine dreumesen daartussen. Je was als het ware een ‘kleine grote’ tussen de echte volwassenen. ‘De Buis’ heeft dus altijd een heel speciale betekenis gehad. 

Een grote wielerwedstrijd zou die dag voorbij ons huis passeren. Dat gebeurde wel meer, maar deze wedstrijd die vanuit de Kuip van Gent was vertrokken, zou zijn ‘vliegende start’ hebben vlak bij ons huis. Om een of andere reden was er iets misgelopen waardoor de hele wielerkaravaan tot stilstand kwam. Het oponthoud duurde ettelijke minuten en al vlug ontstond er een drukte van jewelste. Zenuwachtig heen en weer lopende inrichters, claxonnerende volgwagens en her en der verspreide renners. Sommigen maakten een praatje zittend op hun fietsbuis. Eén renner kwam met zijn koersfiets aan de hand in mijn richting gestapt, zette zijn machine tegen het tuinmuurtje en nam rustig plaats op ‘De Buis.’ Een renner op de buis van ons voortuintje, en wat voor een, niemand minder dan de grote Rik Van Steenbergen! Alsof de heilige geest in persoon was neergedaald. Met grote ogen en open mond stond ik als aan de grond genageld. Hij merkte mij op, knipoogde eens en keek weer voor zich uit. Waarom vroeg hij mij niet: “wel ventje, hoe is het ?” of “ ga jij later ook coureur worden?” Dat deden alle grote mensen toch?  Maar enkel een knipoog.

 Plots weerklonk een fluitsignaal, alles werd rumoerig, renners zetten zich in het zadel, klaar voor de strijd. Rik nam met trage, rustige bewegingen zijn koersfiets, sloeg zijn been over het zadel en reed weg van mij en mijn tuintje, richting rennersgroep. Zijn grote, atletisch gestalte verdween tussen de andere renners van het peloton. Heel stilletjes zei “salut Rik, het ga je goed”, danke voor het knipoogje.

Kort daarop zette het ganse circus zich in beweging en één minuut later was het weer stil in onze straat. De dagdagelijkse bezigheden hernamen hun gewone gang. Heel eventjes was het de hemel op aarde geweest.

Van toen af aan kreeg ‘De Buis’ voor mij nog een veel grotere betekenis. Maandenlang, bijna dagelijks, ging ik op de plaats zitten waar mijn idool ook had gezeten, en ik beeldde mij in dat ik daardoor een stukje van zijn kracht zou overnemen. Nooit heb ik over het voorval met mijn vriendjes gepraat, want het was MIJN plaatsje en een geheim tussen Rik en mezelf.

Later toen ik al wat ouder was, raakte ik bij het passeren nog regelmatig ‘De Buis’ aan en zelfs nu, na al die jaren, kan ik het niet nalaten om bij een toevallig voorbijrijden van mijn ouderlijke woning naar “De Buis” te kijken en mij het hele gebeuren opnieuw voor de geest te halen.

Soms vraag ik me af of de jeugd van nu ook nog dat soort bewondering en verwondering kent?

 In 1999 ontmoetten we elkaar opnieuw.  Rik was als gastheer, samen met zijn boezemvriend en ex-pistier Jos Meesters, aanwezig op mijn tentoonstelling ‘Kunst rond Koers’. Zo ontstond er met Jos en mijn eerste grote wielerheld nog een vriendschapsband. Daar had ik als klein mannetje nooit durven van dromen.

 Vier jaar later deed ik met dezelfde tentoonstelling Antwerpen aan. Rik was na een zware medische behandeling aan de beterhand en was aanwezig op de vernissage. Het was de laatste keer dat hij in het openbaar verscheen. Kort daarop overleed hij.

  

Kinderen die geen helden hebben om naar op te kijken

Missen iets substantieels in hun opvoeding

 

Erwin De Bie

   
Hier komt de Engelse tekst over RIK  


                      Voorbereidingen Kunst Rond Koers III

 

Welkom in mijn leef-en werkwereld. Volg mij naar het atelier a.u.b.

 ---------------------------------------------------


                                                                                                                             
Welcome to the place where i live and work.
Please, follow me to my painting studio.

    


Snoopy 4 en Idéfix 2 houden de wacht en verwelkomen
-------
Snoopy 4 and Idéfix 2 keep watch and welcome you

         

   

Het werkbureau waar heel wat ideeën tot stand komen
-------
The work desk where many ideas are created

 

Na negentien maanden is al een groot deel van de schilderijen voltooid. Dat geeft uiteraard een voldaan en rustig gevoel met het oog op de tentoonstelling in maart eerstkomend.

----------------------------------------------------------------

After nineteen  months of  work a large  part of the  paintings are finished. A fine and satisfying feeling in light of my exhibition in march next year.

 

   
         
   
         
   
    A long hot summer    
  

Muziek helpt soms

Sometimes music helps  De voorbije zwoele zomer met zijn verschroeiende, loden hitte was niet bepaald de meest ideale situatie om in het schildersatelier bedrijvig te zijn. Maar ik ben sowieso al helemaal niet iemand die van 's ochtends tot 's avonds aan één stuk zit door te werken. Ik schilder meestal tussen de vier en zes uren met twee of drie pauzes. Veel van mijn dagen begin ik in de vroege
ochtend met een fietsrit van vijfentwintig a vijfendertig kilometer in de mij omringende heuvelstreek. Tussendoor speel ik al eens een half uurtje gitaar, lees een boek in de tuin of maak een korte wandeling met mijn partner en de honden.
-----------------------------------------------------------------------------

Last
sultry summer with that awful blanket of heat was not an ideal situation to work in the painters studio. But anyway,  i am not the kind of person who works continuously from morning 
till evening. Most of the time i paint four to six  hours a day with two or three breaks.  Often my mornings start with a fifteen or twenty-two mile bike ride in the surrouning hilly region and during my breaks i play some guitar, read a book in the garden or take a short walk with my partner and the dogs.

 

   
     

  

       

 

 

 

Uiteraard is het creatieve gedeelte van een tentoonstelling de hoofdmoot,maar er komt nog heel wat extra werk bij kijken. Zo wordt er tussendoor gewerkt aan het ontwerpen van het drukwerk, de promotie, planning, het bijwerken van de website en facebook, het adresseren van de enveloppen voor de uitnodigingen, het schrijven van  de lyrics en repeteren van de muziek voor de vernissage etc.

--------------------------------------------------------------------------------

Obviously the creative part is the most important aspect of an exhibition but it makes for a lot of extra work: designing the printwork, the promotion, planning, updating the website and facebook, adressing the envelopes for the invitations, writing the lyrics and rehearsing the music for envelopes for the invitations, writing the lyrics and rehearsing the music for the opening night etc.

 

 

 
         

 

 

 

 

Met Carlos Liveau werkend en repeterend aan het lied voor de vernissage

Muziekfilm "Kunst rond Koers 3" klik hiernaast om de film te bekijken - best te belijken met browser "EDGE"


     

 


 

 

 

 

 

   

Tourmalet constructie van  Kunst rond Koers 1999  wordt opnieuw in de  tentoonstelling  opgenomen

 

Luc De Bruycker (alias Pierke Pierlala van Gent) verzorgt het komisch-muzikale luik tijdens de vernissage

  De ouders van wielrenner Wouter Weylandt bij het portret van hun zoon dat wordt geëxposeerd ter herinnering aan hem
------------------- ----------- ------------

Tourmalet construction from The Art of Cycling 1999 again exhibited during exhibition 3

 

 Luc De Bruycker (alias Pierke Pierlala from Ghent) brengs the comical-musical act during the vernissage

 

  Cyclist Wouter Weylandt's parents with the portret of their son which is exhibited in memory of him 


Alle schilderijen zijn zo goed als afgewerkt, op uitzondering van enkele kleine werkjes. Verder alleen nog wat voorbereidend en promotioneel werk.
-----------------------------------------------------
With the exeption of some minor works all paintings are basically finished. There remains some preparatory and promotional work to be done.

 

De schilderijen worden ingekaderd en tot slot wordt de poëzie, van dichter Willie Verhegghe, voor gebruik bij sommige schilderijen handmatig uitgeschreven.
-------------------------------------------------
All paintings are being framed and last but least Willie Verhegghe's poetry which eccompanies some paintings is being written out.   
         
   
         
   
         
   
         
     
         
         


 

Ook enkele op de kindertijd gebaseerde kijkdozen op de tentoonstelling.
------------------------------------------
Dioramas, based on childhood, complete the exhibition.


 
     
 

De lege KoetsHuis ruimten wachten op de opbouw...
The empty Coachhouse is waiting for the exhibition building...


Opbouw van de tentoonstelling en soundcheck voor de openingsavond

Exhibition under construction and soundcheck for the opening evening

 
     
   

TENTOONSTELLING EN VERNISSAGE

EXHIBITION AND OPENING NIGHT 

             
             
             
             
           

 


 
     
 
     
 


Na Kunst rond Koers 1999 en Kunst rond Koers II 2001 ...

1999 - KUNST ROND KOERS - 2020

1999 - THE ART OF CYCLING - 2020


NU arrivée in Oudenaarde

NOW arrivée in Oudenaarde

Tour of Flanders Town

 

 Bekijk ook:

uit in vlaanderen  kunst rond koers
Erwin De Bie youtube
plastischekunsten/dagelijks iets degelijks
Geraardsbergen kunst rond koers

www.derondeinoudenaarde.be

 

Home

Laatst bijgewerkt op  26/02/2020